Erfgoed maakt uw gemeente leefbaar en aantrekkelijk. Grijp uw kansen!

Oproep aan u als raadslid en bestuurder:

Als gemeenteraadslid of wethouder staat u de ­komende bestuursperiode voor grote uitdagingen. Dit pamflet laat zien welke kansen erfgoed biedt om te investeren in de kwaliteit van de leef­omgeving, met de aanpak van de klimaatcrisis, de ­verduurzaming van onze samenleving en de realisatie van honderdduizenden woningen. ­Erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van uw inwoners, aan econo­mische innovatie en een interessant leef- en vestigingsklimaat.

In zes oproepen geven we aan waar uw kansen liggen en hoe u die als gemeenteraadslid of bestuurder straks kunt verzilveren!

1 Basis op orde: investeer in kennis, kunde en capaciteit
2 Benut bestaande gebouwen voor woningopgave – Maak een kansenkaart voor monumenten
3 Gebruik de rijke sporen uit het landschap – Verbindt stad en land via een landschapsbiografie
4 Ondersteun lokale ­cultuur, ­creatie en ­consumptie
5 Zet erfgoed in als gids voor klimaat­adaptatie, ­verduurzaming en ­energie­transitie
6 Bevorder de leefbaarheid van het platteland