Erfgoed als uitgangspunt

Dat is wat wij, meer dan 50 erfgoedorganisaties verenigd in de Federatie Instandhouding Monumenten en het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, aan u als bestuurder, politicus en beleidsmaker willen meegeven. De zorg voor ons erfgoed is een basistaak. De provincie heeft hierin een spilfunctie.

Als provincie staat u voor de taak vorm te geven aan de grote opgaven die Nederland kent. De transitie van ons land vraagt een regierol van de overheid. Erfgoed komt in al die opgaven naar voren. Het vormt vertrekpunt van ruimtelijk beleid, het staat voor de identiteit van uw provincie, het draagt bij aan de leefbaarheid voor ons als inwoners.

Nederland ‘in verbouwing’

Althans dat is wat in de politiek regelmatig wordt gezegd. Als provincie bent u de spil in de uitwerking van alle verbouwingsopgaven, en draagt u bij aan de keuzes hoe die verbouwing wordt uitgevoerd. Bij al die opgaven is ons erfgoed cruciaal. Erfgoed is namelijk overal, en vormt een stabiele factor in onzekere tijden. Het geeft houvast bij planvorming, en maakt dat we ons blijven herkennen in en identificeren met een sterk veranderende maatschappij.

Een belangrijke uitvraag vanuit de Rijksoverheid zijn de startpakketten in het kader van de Novex. Behoud en versterking van erfgoed bij die nationale opgaven is één van de vragen waarop u als provincie een antwoord moet geven. En het programma Mooi Nederland pleit ervoor om ruimtelijke kwaliteit centraal te stellen bij de oplossingen voor onze maatschappelijke opgaven.

Op deze website vindt u alle uitdagingen waarbij erfgoed en de erfgoedsector kunnen bijdragen aan een oplossing. Het is nù aan u om verder inhoud en vorm te geven aan een sterk erfgoedbeleid!!

1 WONINGBOUW
2 ENERGIETRANSITIE
3 LANDBOUWTRANSITIE
4 KLIMAATADAPTATIE
5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
6 LEEFBAARHEID