5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Nederland slibt dicht. De ‘verdozing’ slaat toe. Als Kamerlid heeft u een sleutelrol als het gaat om de balans tussen bedrijvigheid en leefbaarheid, waarbij bereikbaarheid en mobiliteit belangrijke thema’s zijn. We beleven ons landschap grotendeels vanaf de weg. Door aandacht te schenken aan de kwaliteit van de omgeving draagt u bij aan het versterkten van landschap en identiteit. Dat vraagt dus om een brede visie op ruimtelijke kwaliteit, met uiteraard oog voor de verkeersveiligheid. Daarbij wordt het erfgoedbelang soms nog vergeten, terwijl het een visitekaartje is van Nederland.

WAT KUNT U DOEN?

  • Wijs aan welke gebieden die grenzen aan snelwegen bijdragen aan onze identiteit, teneinde authenticiteit te behouden. Dit zijn de gebieden waar Nederlanders en bezoekers genieten van het uitzicht. Hierin is de komst van industrie of distributiecentra uitgesloten.
  • Instrueer wegbeheerders om het erfgoed te gebruiken om hoogwaardige en streekeigen beplantingsontwerpen (laanbeplanting) aan te leggen. Hiermee sluiten wegen aan bij bestaande landschapsstructuren.
  • Bescherm historische laanstructuren en wegen. Soms zijn die meer dan honderden jaren oud. Snelheidsverlaging is een alternatief voor het kappen van bomen. Maar ook zand-, kassei-, water- en spoorwegen dragen bij aan de zichtbaarheid van een eeuwenoude geschiedenis.
  • Ontwikkel beleid om karakteristieke waarden in Nederland te behouden en te versterken.
  • Nodig vertegenwoordigers van de erfgoedsector uit om met u te komen tot een plan dat Nederland in balans houdt.
  • Maak geen nieuwe doorsnijdingen, maar bundel en verzwaar infrastructuur (m.n. treinen) op bestaande tracé’s.
  • Bij aanpassingen aan wegen: zet natuurinclusief ontwerp in. En gebruik de ‘kruisingen’ om de geschiedenis zichtbaar te maken (zoals het doorsnijden van de Waterlinie/Grebbelinie, of het passeren van een Nationaal Landschap).
1 WONINGBOUW
2 ENERGIETRANSITIE
3 LANDBOUWTRANSITIE
4 KLIMAATADAPTATIE
5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
6 LEEFBAARHEID