DE KANSEN

Erfgoed biedt volop kansen. Vaak zijn dat ook de projecten waar burgers en bestuurders het meest trots op zijn. Of het nu gaat om de herbestemming van een bijzonder kerkgebouw of een inspiratievolle nieuwe woonwijk: kwaliteit van ontwerp levert echte duurzaamheid.

Als Kamerlid denkt u misschien: wat of wanneer moet ik iets met erfgoed? Is dat niet meer een lokaal belang? Wij zeggen: ja én nee. U bent als Tweede Kamer namelijk regelmatig aan zet:

Denk aan de vaststelling van de NOVEX, het nieuwe beleid rond de Ruimtelijke Ordening. Of denk aan maatregelen rond verduurzaming: past de huidige systematiek wel op ons unieke gebouwde erfgoed? Zijn we voldoende voorbereid op de klimaatverandering bij erfgoed, zoals op de unieke historische buitenplaatsen? Uw aandacht is nodig om de kansen voor erfgoedbehoud – ontwikkeling optimaal te benutten, en erfgoed te borgen als factor van betekenis bij alle komende grote ontwikkelingen.

Benieuwd op welke manier erfgoed mensen gelukkig maakt? Klik HIER!

1 WONINGBOUW
2 ENERGIETRANSITIE
3 LANDBOUWTRANSITIE
4 KLIMAATADAPTATIE
5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
6 LEEFBAARHEID