1 WONINGBOUW

De opgave is duidelijk: Nederland heeft snel behoefte aan meer duurzame en betaalbare woningen. Maar de strijd om de ruimte woedt voort. Veel beoogde bouwlocaties hebben nadelen vanwege klimaatproblematiek, duurzaamheid en/of biodiversiteit. Dat leidt voortdurend tot discussie en vertraging. De ruimte is schaars, daarom is er op veel plaatsen behoefte aan inbreidingslocaties. Dat zijn dus altijd plekken met een geschiedenis.

WAT KUNT U DOEN:

  • Stimuleer hergebruik en transformatie van de bestaande gebouwenvoorraad voor woningen. Dat is duurzamer dan bouwen in het groen. Bovendien staan deze gebouwen al aan bestaande straten en zijn ze ingebed in het weefsel van de stad of het dorp. U hoeft daarvoor geen dure investeringen te doen in nieuwe infrastructuur en nutsvoorzieningen.
  • Stimuleer voor dat doel de ‘Kansenkaart’, waarmee gemeenten en bewoners kunnen inventariseren welke nieuwe functies mogelijk zijn in (deels) leegstaande monumenten, karakteristieke panden zoals fabrieken, kantoren, en religieus erfgoed en bijzondere boerderijen in dorpen, steden en in het buitengebied; uiteraard met respect voor de sociale en culturele historische waarden van deze gebouwen.
  • Breng vooraf de cultuurhistorische waarden van de beoogde uit- en inbreidingslocaties in beeld, bijvoorbeeld in een gebiedsbiografie. Dat maakt de discussie met belanghebbenden makkelijker, en voorkomt vertraging achteraf. Een goede cultuurhistorische analyse biedt bovendien input voor een duurzaam gedragen ontwerp!
Toelichting, voorbeelden
en instrumenten

Voorbeelden en instrumenten:

1 WONINGBOUW
2 ENERGIETRANSITIE
3 LANDBOUWTRANSITIE
4 KLIMAATADAPTATIE
5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
6 LEEFBAARHEID