1 Basis op orde: investeer in kennis, kunde en capaciteit

Uw gemeente is een belangrijke schakel in de instandhouding van gebouwde, groene en archeologische monumenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ­vergunningverlening, toezicht en handhaving van rijks- en gemeentelijke monumenten en vormen het kennis- en informatieloket voor eigenaren van monumenten. Veel gemeenten hebben eigen monumenten in bezit en zien toe op beschermde stads- en dorpsgezichten. De erfgoedformatie… Lees verder 1 Basis op orde: investeer in kennis, kunde en capaciteit

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als oproepen

2 Benut bestaande gebouwen voor woningopgave – Maak een kansenkaart voor monumenten

Steden en dorpen met kenmerkende en zichtbare historie zijn een stuk aantrekkelijker dan plaatsen zonder een kenmerkende en zichtbare historie, zo blijkt uit ‘Erfgoed, Atlas voor gemeenten 2015’. Bovendien vertegenwoordigen monumenten en karakteristieke panden een hogere economische waarde dan jonge, seriematige panden, waardoor historische bebouwing meer OZB oplevert. Zoek locaties voor de woningopgave of bedrijfslocaties… Lees verder 2 Benut bestaande gebouwen voor woningopgave – Maak een kansenkaart voor monumenten

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als oproepen

3 Gebruik de rijke sporen uit het landschap – Verbindt stad en land via een landschapsbiografie

De coronacrisis heeft nog maar eens aangetoond hoe belangrijk het is om ‘naar buiten te kunnen’. Een park, een stuk bos of een landgoed, de nabijheid van groen is van groot belang voor het welzijn van uw inwoners. U kunt historische landschappelijke structuren en archeologische locaties benutten voor een goed raamwerk van groene gebieden en open… Lees verder 3 Gebruik de rijke sporen uit het landschap – Verbindt stad en land via een landschapsbiografie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als oproepen

4 Ondersteun lokale ­cultuur, ­creatie en ­consumptie

In een participatieve economie wilt u uw inwoners betrekken bij beslissingen over productie en consumptie. Rond industriële en archeologische monumenten en forten ontstaan vaak creatieve ‘hotspots’ die diepgeworteld zijn in de gemeenschap. Ondersteun als gemeente de vliegwielfunctie die deze plekken en gemeenschappen vervullen. Zij hebben ervaring in het opzetten van een duurzamere economie met korte… Lees verder 4 Ondersteun lokale ­cultuur, ­creatie en ­consumptie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als oproepen

5 Zet erfgoed in als gids voor klimaat­adaptatie, ­verduurzaming en ­energie­transitie

We maken de komende decennia een fundamentele transitie door naar een fossielvrije economie, gebaseerd op grootschalige hernieuwbare energieopwekking. Erfgoed en cultuurhistorie geven handvatten om de verstoorde balans in het samenspel tussen mens en de natuurlijke omgeving te herstellen. Een beter begrip van historisch stads-, bodem-, water- en landschapsbeheer biedt een nieuwe basis voor maatregelen en… Lees verder 5 Zet erfgoed in als gids voor klimaat­adaptatie, ­verduurzaming en ­energie­transitie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als oproepen

6 Bevorder de leefbaarheid van het platteland

Zie de transitie van de landbouw als één van de opgaven die bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid van het platteland. Andere ‘grote’ opgaven, waaraan erfgoed in het landelijk gebied kan bijdragen, zijn de oplossing van het woningtekort, de maatregelen ten gevolge van de klimaatverandering, zoals water­beheer en energietransitie, en het behoeden en ontwikkelen… Lees verder 6 Bevorder de leefbaarheid van het platteland

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als oproepen